Support: Borrowing licenses in Industry Collections

We have had many questions this year from customers who have upgraded to the new Industry Collections using multi-seat licenses.  Many of these questions have been around borrowing licenses and in what way this process works differently to the old design suites.

Support: Borrowing licenses in Industry Collections

With Industry Collections each product registers that it has taken a license of its own.  The new collections allow 2 products to be run per license however this is managed by the Network License Manager.  However, the ability to run 2 products per license is not the case when licenses are borrowed.  Currently, when a licenses is borrowed each product in the collection will consume a license individually.  

This means that if a user needs AutoCAD, Inventor and Nastran then 3 Collection licenses are consumed rather than one that would be when using the Suites.

Autodesk have told us that they are looking into this; we will update customers when we have more information.  

If you have questions or need advice with this then please contact the Symetri's support team.

Blogg

Naviate Zero och vikten av hållbarhet i byggnadsdesign

21 februari 2024

Mycket har redan sagts om byggandets inverkan på koldioxidavtrycket, men det är fortfarande en lång väg att gå för att uppnå det. Symetri har antagit utmaningen genom att utveckla en lösning för arkitekter och konstruktörer som hjälper dem att göra miljövänliga materialval i början av designprocessen.

Läs mer
Blogg

Har du koll på dina programvarulicenser?

19 februari 2024

I en tid då kostnadsbesparingar & effektivitet är i fokus är det viktigare än någonsin att ha koll på programvarulicenser. CQFlexMon hjälper dig att få koll på dina licenser. Läs mer!

Läs mer