Brandprojektering i BIM handlar om kundnytta – och konkurrenskraft

Brandprojektering Sverige AB

Det var 2021 som Alexander Alniemi och hans kollegor på Brandprojektering Sverige AB började titta närmare på Bimfire Tools, en mjukvara för digital brandskyddsprojektering i BIM-miljö. Idag – knappt ett år senare – är Brandprojektering AB ett av de företag som har kommit längst när det gäller brandskydd i 3D.

– För oss var det enkelt. Vi är fortfarande en relativt liten aktör och snabba till beslut. Men framför allt är vi motiverade! Brandprojektering i 3D ger våra kunder och samarbetspartners så många fördelar och mervärden. Och efter ett antal förfrågningar om vi projekterade i BIM – och lika många undanflykter – antog vi utmaningen, berättar Brandprojekterings VD Alexander Alniemi.

På Brandprojektering ser man hur takten i den digitala utvecklingen går allt snabbare. Allt fler byggherrar, entreprenörer och arkitekter efterfrågar papperslösa projekt. Men den egna branschen ligger efter.

– Brand måste hänga med, konstaterar Alexander Alniemi. Det handlar om konkurrenskraft; att kunna leverera kvalitet, göra rätt, undvika missuppfattningar och revideringar. Brandprojektering i BIM är en självklarhet om vi lyfter blicken och ser till de mervärden och ökad kundnytta den digitala utvecklingen tillför, både till oss brandkonsulter och våra kunder.

Stora mervärden i samlad och uppdaterad brandskyddsdata

Med Bimfire Tools Revit-applikation kan även brandskyddet digitaliseras och integreras i det modellbaserade arbetssättet. Det betyder att konsulterna på Brandprojektering kan delta fullt ut i BIM-processen.

– Vi skickar inte längre enbart brandskyddsbeskrivningar och brandritningar till arkitekter och andra som ska behöva översätta och lägga in vår information. Nu gör vi det själva – i samma verktyg som alla andra parter i projekten arbetar och samlar sin information, berättar Alexander Alniemi.

Utan mellanhänder i rapporteringen ökar tillförlitligheten. Och när alla i projektet har tillgång till korrekt brandskyddsdata direkt i 3D-modellen, ökar sannolikheten att felaktigheter inte uppstår. Eventuella konstruktionsfel kan åtgärdas redan i projekteringen, och inte först när de hamnar i produktion på byggarbetsplatsen.

Brandkonsulten delaktig från projektering till utförandekontroll

– Det ökar även vår närvaro och delaktighet i projekten, fortsätter Alexander Alniemi. Så snart förutsättningar ändras eller något har blivit fel kan vi uppdatera direkt, så ofta det behövs och rakt in i grundhandlingen. Nu finns inte längre några ”dumma” ritningar. I 3D-modellen har projektet alltid tillgång till korrekt information.

Med all information samlad och uppdaterad kommer många mervärden. Utöver färre antal fel och revideringar, blir det även lättare att beräkna rätt kvantiteter, planera arbetet och hålla tidplanen. Det sparar projektet både merarbete och kostnader i alla delar av byggprocessen. Ytterst är visionen med Bimfire Tools att skapa ett mer hållbart byggande. Men för att nå dit behöver hela brandsektorn bli mycket bättre på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

– Det är verkligen inte svårt. Men man måste våga, ta sig över tröskeln helt enkelt! I vårt fall var konsulterna på Bimfire Tools till enormt stor hjälp, tillsammans med våra egna, Robert Johnsson och Sebastian Du Rietz, säger Alexander Alniemi. Interna eldsjälar som leder och entusiasmerar övriga är oerhört värdefullt.

Hitta entusiasterna som vill arbeta i BIM-miljö och börja där

Alexanders rekommendation är att hitta dem i organisationen som vill arbeta i BIM-miljö och börja där. Arbetssättet passar inte alla – och inte i alla projekt. Genom att organisera arbetet på rätt sätt är det ändå möjligt att få med sig hela personalen. Det är viktigt eftersom brandskyddsprojektering i 3D och BIM-miljö fortfarande är relativt nytt. 

– Vi behöver kunna sälja in fördelarna, säger Alexander Alniemi. Förklara att arkitekten nu kan släppa brandskyddsansvaret till oss och helt fokusera på sin specialitet. Att byggentreprenören är garanterad uppdaterade 3D-ritningar som är enkla att ha med i exempelvis samgranskningar eller på byggarbetsplatsen och som gör det möjligt att åtgärda fel i tidiga skeden. Och att byggherren lätt kan se hur brandskyddet fungerar och själv kan uppdatera all information i drift och underhåll när projektet är klart.

Brandkonsulten tar större ansvar och uppdragen växer

 Brandprojektering Sverige AB upplever man att arbetet i BIM-miljön tagit brandkonsulten till en högre nivå i projekten, från projektering till utförandekontroll.

– Initialt innebär digital projektering en investering; med nya licenser, utbildning, ändrade rutiner och så vidare. Men det blir snabbt värt att satsa. Idag är vi mer delaktiga i projekten, vi har tagit tillbaka ansvaret och uppdragen växer, konstaterar Alexander Alniemi.

– Vad jag tror om framtiden? Att det här bara är början! Allt fler frågar efter brandskydd i BIM-miljö, vi blir allt fler som levererar och snart är det en självklarhet. Nästa steg är VR-projektering, hoppas Alexander Alniemi. En plug in i 3D-modellen som gör det möjligt för oss att gå in i framtiden ”på riktigt”!

Relaterade kundcase


BIM en förutsättning för hållbar brandprojektering

Brandskyddslaget är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom brandskydd och riskhantering. I sin ständiga strävan att utmana både sig själva och branschen satsar nu bolaget på BIM inom brandskyddsprojektering i 3D. Brandskyddsbranschen har flera steg att ta, inte minst inom BIM-modulering, menar Linda Lönneberg, VD på Brandskyddslaget. Att kunna leverera brandmodeller i 3D med brandteknisk kravställning kommer snart att vara ett måste i alla större projekt och det kommer att bli en konkurrensfördel.

Läs mer

Bimfire Tool Chest för professionella PDF-brandritningar i Bluebeam

Idag integreras brandskyddsarbetet allt oftare i BIM-processen och information levereras direkt in i 3D-modellen.

– Samtidigt är behovet av att granska och samarbeta kring ritningar i PDF-format fortfarande stort. Det gör Bluebeam till ett av våra viktigaste verktyg och komplement till BIM, konstaterar Eric Månsson, civilingenjör och delägare samt medgrundare på konsultföretaget Brand och Riskteknik.

Läs mer