BIM en förutsättning för hållbar brandprojektering

Brandskyddslaget

Brandskyddslaget är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom brandskydd och riskhantering. I sin ständiga strävan att utmana både sig själva och branschen satsar nu bolaget på BIM inom brandskyddsprojektering i 3D. Brandskyddsbranschen har flera steg att ta, inte minst inom BIM-modulering, menar Linda Lönneberg, VD på Brandskyddslaget. Att kunna leverera brandmodeller i 3D med brandteknisk kravställning kommer snart att vara ett måste i alla större projekt och det kommer att bli en konkurrensfördel.

Brandskyddslagets kunder och projekt spänner över alla storlekar och svårighetsgrader. Från fastighetsägare, arkitekter och byggbolag, till kommuner och tillverkande industrier.

– Trots variationen är trenden tydlig; kraven på brandskyddsprojektering i 3D ökar. Det gäller särskilt i större projekt och upphandlingar, där alla discipliner allt oftare förväntas kunna arbeta tillsammans i BIM, berättar Linda Lönneberg.

Matilda Weyler och Linda Lönneberg, BrandskyddslagetBrandskyddsprojektering i BIM snart ett krav

Det är naturligtvis en viktig anledning till att Brandskyddslaget nu satsar strategiskt på brandskyddsprojektering i BIM. Att stå stark i konkurrensen om de stora uppdragen och därutöver finns ett stort tryck och intresse internt.

Brandskyddslagets medarbetare har alltid varit engagerade och prioriterat både forskning och utveckling högt – och här spelar naturligtvis digitalisering en viktig roll.

BIM bidrar till hållbar projektering

Med en bättre bild av byggnaden är det till exempel möjligt att snabbare upptäcka och åtgärda fel och krav som man missade tidigare i processen. BIM-projektering gör kalkylerna mer exakta och arbetet mer effektivt. På så vis bidrar BIM-modulering även till ökad hållbarhet.

– Det kan handla om halvplan som inte syns på 2D-ritningar, utrymmen under tak, glaspartier och annat som vi tidigare inte uppmärksammade förrän vid inspektionen på plats, förklarar Matilda Weyler, BIM-strateg på Brandskyddslaget. Idag upptäcker vi sådant redan i 3D-modellen, rättar till dem direkt och besparar projektet onödiga kostnader.

Med fortsatt tillgång till all den information som tidigare låg dold i byggnaden, finns nu även alla möjligheter att ta välgrundade och hållbara beslut även i förvaltningsfasen och inför kommande ombyggnationer.

Medarbetarnas engagemang viktigt

­– Många av våra medarbetare är intresserade av BIM. Och det vill vi självklart uppmuntra. Så även medarbetarperspektivet har varit avgörande för vårt beslut att satsa, berättar Linda Lönneberg. Nu är vi redo att växa och utveckla vår BIM-kompetens, både genom internutbildning, extern rekrytering och många nya BIM-projekt.

Först in var Matilda Weyler med uppgiften att leda arbetet. I henne fann Brandskyddslaget inte bara en duktig brandkonsult, utan även en BIM-strateg med omfattande erfarenhet av BIM-projektering i Revit och Bimfire Tools.

BIM-strateg med uppgift att leda utvecklingen

Tillsammans lade man strategin och målade upp en plan för kompetensutveckling inom bolaget.

– Bimfire Tools är relativt enkelt att jobba med, berättar Matilda Weyler. Utmaningen ligger snarare i att lära sig projektera i Revit. Här krävs helt enkelt lite tid, man måste öva och nöta. Samtidigt ska man veta att BIM-projektering inte passar alla. Och att alla projekt inte heller är lämpade för BIM.

Därför måste det finnas en flexibilitet i organisationen. Alla brandprojektörer behöver inte bli BIM-experter, menar Matilda Weyler. Men alla, även de som inte jobbar i Revit, behöver ha en förståelse för möjligheterna i 3D-projektering.

Symetri som leverantör och ett stöd i arbetet

Det var så samarbetet med Symetri började, med Bimfire Tools, en Revit-plugin för brandskyddsprojektering. Idag har Brandskyddslaget samlat alla sina Revit-licenser hos Symetri och det finns många fördelar med det, berättar Linda Lönneberg, 

– Med all administration samlad på ställe har vi bättre överblick. Och en kontaktperson som håller oss uppdaterade och kan rekommendera de bästa licenserna och lösningarna för just oss.

– Dessutom fungerar Symetri som en bra support när vi har frågor eller något strular, fortsätter Matilda Weyler. Symetris konsulter är inte bara tekniskt kunniga, de har även stor förståelse för vårt arbete och vad en brandprojektör behöver. Här finns även utbildning när vi växer och jag inte längre räcker till.

Alla behöver förstå möjligheterna med BIM

För att komma i gång och uppmuntra alla som är intresserade av att börja bygga sin BIM-kompetens utbildades en medarbetare per kontor. En slags super-user med uppdrag att föra kunskapen vidare, inspirera sina kollegor och driva utvecklingen framåt.

– De fungerar riktigt bra, berättar Matilda Weyler. Alla som har gått utbildningen tycker att det är kul och vill jobba vidare med BIM i projekt. När du arbetar i 3D får du en helt annan förståelse för konstruktionen. Att därefter gå från ritning in i den verklig byggnaden– och se alla detaljer som du har jobbat med på plats – är en häftig upplevelse!

Växa och utvecklas tillsammans i projekten

Bästa sättet att utveckla bolagets BIM-kompetens är att använda BIM-verktyg i våra uppdrag. Därför är det viktigt att kontinuerligt fylla på och växa med nya BIM-projekt.

– Vi har alltid med oss en person med BIM-kompetens när vi besöker våra kunder, som kan identifiera möjligheterna och bedöma kundens nytta av BIM, berättar Matilda Weyler.

Men man inser att det kan ta lite tid. Stora byggprojekt samlar många aktörer och inom brand är det ofta en ny projekteringsgrupp varje gång. Det är helt enkelt svårare att vid varje nytt tillfälle få med alla på de arbetssätt som krävs för att projektera i BIM. Då sker utveckling i små steg.

– Vi kanske inte kan förvänta oss ett snabbt tekniksprång i branschen Men det kommer snart att se annorlunda ut, tror Linda Lönneberg. Nu har vi på Brandskyddslaget startat vår resa och vi är på god väg. Om några år kommer BIM-projekten ta betydligt större plats i vår verksamhet – och vi kommer behöva ännu fler duktiga brandprojektörer med BIM-kompetens.

Utmaningar

Kraven på brandskyddsprojektering i 3D ökar. Det gäller särskilt i större projekt och upphandlingar, där alla discipliner allt oftare förväntas kunna arbeta tillsammans i BIM. 

Lösningar

Strategiskt beslut av Brandskyddslaget att satsa på brandprojektering i BIM och de har även anställt en dedikerad BIM-strateg. Genom ett samarbetet med Symetri började de att projektera med hjälp av Bimfire Tools, en Revit-plugin. 

Brandskyddslaget passade samtidigt på att samlat alla sina Revit-licenser hos Symetri.

Fördelar

Brandskyddslaget är nu mer konkurrenskraftiga för att ta sig an nya BIM-projekt och arbeta med hållbar brandprojektering. Med all administration samlad hos Symetri har de fått en bättre överblick över sina licenser.

Katarina Bosson

Katarina Bosson

Customer Development Manager, AEC Nordic

Kontakta oss

Relaterade kundcase


Care of Brand & Risk är med och driver BIM

– Att kunna leverera i BIM är knappt en konkurrensfördel längre. Det är en självklarhet, i alla fall när det gäller större projekt, konstaterar Rebecka Lundblad Roth, brandkonsult och BIM-strateg på Care of Brand & Risk. Branschen är fortfarande i... Läs mer