Västerås Stad

Västerås Stad

Loxia Group är en komplett infrastrukturpartner med kompetens inom samtliga led – från design till miljö, geoteknik och projektledning. 

Projektet gick ut på att skapa en gångtunnel för transport av muddermaterial från Västerås hamn. Det var ett komplicerat projekt som omfattade allt från bro- och vägkonstruktioner till åtskilliga geologiska undersökningar och tillfälliga konstruktioner. I projektet använde man sig av biblioteket med delsammanställningar i Naviate Road samt funktioner för korridorer och solider. 

Kontakta Oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Relaterade kundcase


Effektivare simulering för Vinab med Altair SimSolid

Vinab (Verkstadsindustri i Norr AB) är en länstäckande industripartner som arbetar med tillverkning, montage, reparationer och underhåll samt rörsvetsning inom den tunga industrin i Norrbotten. Vinab arbetar i många fall med stora och komplexa kon... Läs mer