e-learning skapar nya möjligheter till kompetensutveckling

Symetri vill vara med och digitalisera byggbranschen. Vi vill utmana våra kunder att arbeta smartare, bidra till att de utnyttjar sin tid effektivare och får mer gjort på kortare tid – med hjälp av digitala verktyg. Som Platinumpartner till Bluebeam och medlem i BEAst har vi höga ambitioner i standardiseringsarbetet och utvecklingen av effektivare arbetssätt i byggbranschen.

I en artikelserie intervjuar vi andra som delar vår strävan att digitalisera byggbranschen. Möt Henrik Svensson och Jimmy Forsberg, två av eldsjälarna bakom Skanskas spännande satsning på e-learning.

e-learning skapar nya möjligheter till kompetensutveckling

Henrik Svensson och Jimmy Forsberg är programägare för flera av it-stöden i Skanskas arsenal av programverktyg. Gemensamt har de också ett brinnande intresse för utbildning. Att lyfta kunskapsnivån och inspirera Skanskas medarbetare att verkligen dra nytta av koncernens över hundratalet olika digitala verksamhetsstöd.

– Det är avgörande, säger Jimmy Forsberg. Därför har vi bråkat och brottats under flera år med att bygga upp och få till en bra utbildningsmiljö internt. Så att programvarorna används optimalt i den dagliga verksamheten och vi får ut maximalt av Skanskas investeringar.

När de börjande med detta runt 2017, hölls fortfarande all internutbildning på plats. Tillsammans med ytterligare några kollegor reste Jimmy och Henrik land och rike runt och höll klassrumsutbildningar i olika programvaror.

Jimmy Forsberg, Skanska. Foto: Bluebeam

– Då märkte vi verkligen hur stort behovet var, berättar Henrik Svensson. Framför allt vilken potential det fanns i program och funktioner, som våra deltagare inte hade en aning om. Aha-upplevelserna när de förstod vilken skillnad rätt använd programvara gjorde; hur en arbetsuppgift som igår tog dem tre timmar, nu kunde utföras på fem minuter!

Svårt att göra tid för utbildning

Men vardagen i byggbranschen är hektisk. Den kräver närvaro, snabba besked, ännu ett telefonsamtal. Många av Henrik och Jimmys kursdeltagare hade helt enkelt svårt att hitta koncentrerad tid för utbildning. Och många, som redan var vana att söka svaret själva när de körde fast, vände sig istället direkt till programleverantören, eller letade på internet och YouTube.

– Det var tydligt; här fanns en enorm utvecklingspotential – och stora utmaningar, säger Henrik. För att maximera värdet av Skanskas digitala verktyg skulle vi behöva anpassa utbildningarna bättre till den dagliga verksamheten. Samtidigt var vi bara 20 personer i gruppen som skulle stötta användarna i närmare 200 projekt runt om i landet. Det var helt enkelt inte möjligt att utbilda alla face to face.

e-learning på One Skanska Play

Så föddes idéen att göra Skanskas verksamhetsanpassade utbildningar tillgängliga genom e-learning på koncernens intranät. Kunskap och svar som var lätta att hitta just när frågan uppstår och användaren har tid.

– Utbildning on demand helt enkelt, konstaterar Jimmy. Så som de flesta nu är vana att söka kunskap på nätet. Med den skillnaden att vi här har möjlighet att utforma innehållet och svaren efter Skanskas egna behov och sätt att arbeta.

I ett möte med Symetris Tomas Lindgren visade det sig att även här fanns planer på att utveckla en digital utbildningskatalog, som ett komplement till Symetris klassrumsutbildningar.

– Vi fick ett bra förslag och då var beslutet enkelt, berättar Henrik. Symetri är vana utbildare. De kunde erbjuda oss en effektiv produktion av digitala utbildningar och dessutom garantera kontinuitet i både innehåll, pedagogik och ett proffsigt format.

Bluebeams 3 500 användare först ut

Bland koncernens hundratal verktyg prioriterades Bluebeam först. Här har Skanska över 3 500 användare i koncernen och för att täcka deras behov av stöd och utbildning producerade Symetri över 60 olika utbildningsvideos, samtliga anpassade efter Skanskas verksamhet.

– Verksamhetsanpassningen är A och O för våra användare, säger Jimmy, från projektering till byggnation. Därför hade vi ett väldigt tätt samarbete med Symetri under hela produktionstiden. Och har fortfarande. Nu löper vårt avtal på treårsbasis där Symetri är ansvarig för alla uppdateringar –inklusive verksamhetsanpassning ­– vare gång Bluebeam ändrar eller utvecklar programvaran.

Learning paths för alla behov – direkt via intranätet

Idag kan alla med tillgång till Skanskas intranät besöka One Skanska Play och gå en utbildning när de vill. Eller bara få svar på en snabb fråga. För att göra det riktigt enkelt att hitta både utbildningar och enskilda avsnitt, har Skanska skapat egna learning paths för olika behov, funktioner och användningsområden.

–  Att alla hittar in och verkligen dra nytta av innehållet är grejen nu, och utmaningen, berättar Henrik. Som programansvariga tar vi varje tillfälle att guida dem dit. Får vi frågor eller ett supportärende svarar vi alltid med en länk till rätt video på One Skanska Play. ’Gå in här. Här finns allt du behöver, och en massa annat användbart!

Mix av e-learning och klassrum

Idag arbetar Skanska med en mix av e-learning och traditionell klassrumsutbildning, där e-learning utgör basen. Grunderna i programvaran förväntas alla ta till sig med hjälp av utbildningarna på One Skanska Play.

– Därefter kan vi köra en utbildning på plats, berättar Henrik. Då går vi igenom programmet och funktionerna med fokus på hur vi använder dem i Skanskas sätt att arbeta. Det gör vi bäst tillsammans, förutsatt att alla har de baskunskaper som krävs förstås.

Efter ännu en period, när deltagarna har hunnit testa lite själva, planeras en uppföljning med programansvariga på Teams. Här kan användarna ställa frågor, utbyta tips och få hjälp att komma vidare i programmet, återigen med guidning till instruktionsfilmerna på One Skanska Play.

– Här finns ju allt du behöver, säger Jimmy. Från grundutbildningar, till avancerade fördjupningar. För olika målgrupper och arbetsuppgifter. När du behöver kolla upp nyheter i den senaste programversionen eller ett go-to-facit för snabba svar på specifika frågor. Och allt är anpassat för Skanska. 

Stärker Skanskas rutiner och arbetsmetoder

Det gör One Skanska Play till en betydligt bättre och säkrare källa till kunskap, än exempelvis sökningar via Google eller YouTube.

– När alla användare går samma utbildning och dessutom får samma svar på sina frågor stärker det Skanskas arbetssätt, tillägger Henrik. Det leder till att vi kan utnyttja vår tid mer effektivt och flexibiliteten i organisationen ökar.

Hur ser de då på framtiden? Är det genom e-learning företag som Skanska kommer säkra kontinuerlig kompetensutveckling?

–Absolut, svarar Jimmy. Utbildning on demand har så många fördelar, både för organisationen och individen. Bara möjligheten att lära i sin egen takt. Att kunna pausa, repetera och ta till sig ny kunskap när man har tid och där man vill. I digitala format har vi dessutom möjlighet att förtydliga med texter, grafik och bilder, så att det fungerar bra även på en bullrig arbetsplats.

I framtiden är utbildning inbäddad och interaktiv

Tittar man ännu längre fram i tiden tror både Jimmy och Henrik att utbildningarna har flyttat in i programvaran. Istället för att hoppa fram och tillbaka mellan program och utbildningsvideos kommer utbildningarna ligga inbäddade i programmet, där frågan uppstår och man vill ha hjälp.

– Det kan vara interaktiva funktioner, videoklipp, chatrobotar, AI kanske, som känner av när jag behöver hjälp, säger Jimmy. Vi är inte där ännu men det kommer. Programutvecklarna behöver släppa jakten på ständigt nya funktioner och fokusera mer på användaren, lära sig vår verksamhet och fundera mer specialiserat på hur de kan leverera nytta i den.

Här menar de att Bluebeams programvara fungerar bra. Den är så pass lätt att förstå att användaren dras in i programmet, lär sig mer och mer. Så kan och kommer allt fler program fungera i framtiden, tror Jimmy och Henrik. Kunskapslyftet ska följa med i programvaran.

Blogg

BIM-dagar på FOJAB

25 februari 2024

Under två halvdagar under månadsskiftet november-december fick FOJABs anställda i Malmö möjligheten att delta i de arrangerade BIM-dagarna, ett samarbete FOJAB hade ihop med Symetri.

Läs mer
Blogg

Naviate Zero och vikten av hållbarhet i byggnadsdesign

21 februari 2024

Mycket har redan sagts om byggandets inverkan på koldioxidavtrycket, men det är fortfarande en lång väg att gå för att uppnå det. Symetri har antagit utmaningen genom att utveckla en lösning för arkitekter och konstruktörer som hjälper dem att göra miljövänliga materialval i början av designprocessen.

Läs mer