Sovelia PLM kärnan i Hermann's projektleveranser

Hermann's

På Hermann’s är Sovelia Core (tidigare Sovelia PLM) kärnan i all datahantering kring företagets produkter och projekt, vilket möjliggör högklassiga leveranser och hjälper företaget att hålla deadlines även i projekt med många, löpande ändringar genom hela projektets livscykel.

Hermann’s Finland Oy är beläget i finska Reso och är specialiserade på avancerade inredningslösningar för sjöfartsindustrin och modulbyggnation. Hermann’s har en egen produktionsanläggning för att kunna leverera kompletta projektleveranser till sina kunder. Produktionsanläggningen hanterar de mest avancerade leveranserna som är för komplicerade för att lägga ut på entreprenad. I takt med att företagets verksamhet i allt större utsträckning övergått till inredningslösningar för lyxkryssare och yachter där kravnivån är oerhört hög, är det av yttersta vikt att den teknologi Hermann’s använder alltid är uppdaterad – och helst ligger steget före.

Sovelia Core är en smidig lösning som möter kraven i snabbrörliga projekt inom sjöfartsindustrin

När Hermann’s nuvarande anläggningschef Kalle Karjalainen anställdes som företagets Design Manager, fick han i uppdrag att ansvara för PLM-projektet. Valet föll på Symetris PLM-lösning Sovelia Core, eftersom det kan hantera och användas under hela produktens livscykel, men också eftersom lösningen kunde optimeras för att användas i projektbaserade leveranser. Ofta skapar och tillverkar företag produkter som är baserade på standardmoduler, men på Hermann’s är varje projekt unikt.  

”När vi får en beställning har vi enbart information på produktgruppsnivå. Vi vet att vi t.ex. ska tillverka en bardisk, men exakta mått, materialval och tillverkningsmetod är fortfarande okända i det här skedet. Utrustning och andra lösningar för det specifika utrymmet kan komma från olika leverantörer och det är viktigt att bardisken kan anpassas till dessa. Att dokumentation och ritningar ofta ändras ända in i det sista är en utmaning i sig och ställer höga krav på att även PLM-systemet är agilt. Sovelia Core har visat sig vara utmärkt på att kunna hantera sådana ändringar”, säger Eetu Mattila, projektutvecklingschef på Hermann’s.

Sovelia Core utgör kärnan i företagets verksamhet och som alla övriga system är byggda runt

Karjalainen betonar vikten av att identifiera systemkraven i ett tidigt skede av implementeringen av PLM-projektet. Målet var att hitta ett system som kunde effektivisera företagets processer och minska arbetsbelastningen genom hela produktens livscykel. Hermann’s ville att användaren skulle stå i fokus genom hela implementeringen. Som ett första steg definierade de noggrant vilken information som var viktigast att samla in och vad som skulle vara det bästa och mest effektiva sättet för företaget att tillämpa Sovelia Core. En av de viktigaste aspekterna var att systemet skulle integreras med användarprocesserna på ett sådant sätt att användarna inte ens märker att de producerar information i PLM som en del av sin process. Sovelia Core fungerar som själva kärnan för all information i Hermann’s verksamhet och övriga system, såsom ERP-systemet, är uppbyggda kring denna kärna.

Med Sovelia Core kan det inte bli fel

Lyxkryssare som ständigt är på resa och vars allmänna utrymmen nyttjas av tusentals passagerare dygnet runt, utsätts för en hel del slitage på inredningen som kräver både underhåll och reservdelar. Tidigare var det en utmaning att hitta informationen man behövde, eftersom den fanns sparad på olika ställen, men numera finns varje beställning noggrant beskriven i Sovelia Core, vilket gör det enkelt att hitta information om nödvändiga reservdelar och underhållsåtgärder.

Sedan Hermann’s implementerade Sovelia Core har företagets produktionskostnader för kvalitetssäkring minskat märkbart. Genom att låta hela arbetsflödet gå via Sovelia PLM har kvalitetsbristerna blivit minimala och om de har uppstått har det berott på att man förbigått systemet.

”Om vi följer systemet är det praktiskt taget omöjligt att göra fel”,
påpekar Mattila.

Genom att använda Sovelia Core har även projektörernas arbete effektiviserats. När ritningarna väl har lagts till i systemet kan projektören känna sig tryggt förvissad om att produktionen får rätt och uppdaterad information, utan att det krävs någon uppföljning eller övervakning. Enligt Karjalainen, som tidigare arbetat som Design Manager, sker granskningen och godkännandet av ritningarna effektivt i Sovelia Core, vilket i sin tur minskar risken för fel.

Digitala tvillingar ska användas i framtiden

I framtiden tänker Hermann’s även ta steget över till informationsmodellering och nästa steg är att integrera Autodesk Revit i Sovelia Core. En av fördelarna med Autodesk Revit är att det kan användas för att digitalt skapa modeller över olika utrymmen och visualisera de olika inredningselement som är integrerade. Samarbetet och kommunikationen med kunden fördjupas tack vare att man kan visa en 3D-modell i digital miljö som har skapats utifrån exakta geometrier och information om objektet – en så kallad digital tvilling.

Hermanns PLM Case Digital Twin

Utmaningar

 • Information generades i olika system, kvaliteten på dokumentationen varierade och företaget hade varken enhetliga arbetsprocesser eller något gemensamt system för att lagra information
 • Att producera och dela nödvändiga ritningsfiler i PDF- och DXF-format för produktionen krävde mycket manuellt arbete
 • Otydligheter i kommunikationen mellan projektörer och produktionsenheten
 • Misstag och fel på grund av manuella processer och bristande förändringsledning.

Lösningar

 • PLM-lösningen Sovelia Core anpassades för att optimera hanteringen av produktinformation för projektbaserad verksamhet
 • Lagring och redigering av designdokumentation på ett säkert sätt
 • Intelligent och skalbar hantering och underhåll av produkt- och leveransstrukturer
 • Flexibel användning av produktinformationen, även vid montering av produkterna i produktionsanläggningen.

Fördelar

 • Produktionskostnaderna för kvalitetssäkring har minskat avsevärt och antalet fel har minskat
 • Beställningshistoriken lagras korrekt och lättillgängligt
 • Projektörerna har kunnat frigöra tid som istället kan läggas innovation och designarbete
 • Granskning och godkännande av ritningar har underlättats
 • All data finns tillgänglig på mobila enheter via webbgränssnitt
 • Ritningarna kan även granskas som 3D-modeller.

Kontakta Oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Relaterade kundcase