Byggbranschen börjar förstå vad som krävs

Symetri vill vara med och hjälpa till att digitalisera byggbranschen. Vi är bland annat Platinumpartner till Bluebeam och medlem i BEAst för att vara en del av standardiseringsarbetet och gynna utvecklingen av effektivare arbetssätt i byggbranschen. Vår ambition är att utmana våra kunder att arbeta smartare och på så sätt bidra till att våra kunder kan utnyttja sin tid mer effektivt med hjälp av digitala verktyg och på så sätt att få mer gjort på mindre tid.

I en artikelserie har vi intervjuat personer som på olika sätt bidrar till att digitalisera byggbranschen. I denna del träffar vi Johanna Fredhsdotter Lager, ansvarig på koncernnivå för VDC/BIM på NCC.

Byggbranschen börjar förstå vad som krävs

Byggbranschen digitaliseras nu i snabb takt vilket innebär ett antal nya insikter hos företagen. Ett är att de måste samarbeta mer för att lyckas, ett annat är vikten av effektiva digitala verktyg och hur de används i organisationen.

Johanna Fredhsdotter Lager är ansvarig på koncernnivå för arbetet med virtuellt byggande, VDC/BIM, inom NCC och har följt hur företaget sakta men säkert börjat förstå nyttan med att föra in digitala arbetssätt, även om det gick trögt i början.

− Byggbranschen är relativt konservativ vilket innebär att även om det utvecklats många bra digitala verktyg ända sedan BIM introducerades för säkert tjugo år sedan så är det först på senare år som de verkligen börjar användas i någon större skala.

Återvände till NCC för en spännande resa

Hon började själv på NCC direkt efter sin utbildning till byggingenjör 2008, vilket råkade sammanfalla med att NCC fattade beslut om att införa virtuellt byggande (VDC) i organisationen.

− Jag fick förmånen att börja jobba med det från början och har sedan hållit mig kvar inom VDC-området. Dock bytte jag företag under ett antal år runt 2015 och blev konsult för jag tyckte inte att det hände så mycket inom VDC, utvecklingen hade liksom fastnat.

Hon valde sedan att gå tillbaka till NCC som hade hittat nya infallsvinklar och ett nytt fokus för hur de kunde vidareutveckla VDC/BIM i ett större perspektiv.

− Jag kände att den resan ville jag vara med på och när jag fick möjlighet att komma tillbaka och vara med och leda den så var det självklart att ta den utmaningen. Idag kan jag konstatera att det var rätt beslut. NCC har verkligen tagit stora kliv och det händer fortfarande mycket i hela branschen, så jag tycker fortfarande att det är väldigt kul att gå till jobbet varje dag, säger hon med ett leende.

Samverkan ett måste

Ett skäl till att utvecklingen började ta fart vid den tiden i byggbranschen var både nya branschgemensamma initiativ som tex föreningen BEAst, där flera storföretag samverkar, och nya digitala verktyg som underlättade kommunikationen och informationshanteringen i byggprojekt.

− Det innebar att hela branschen har kunnat förflyttas framåt i utvecklingen och utveckla medarbetarna från pappershantering till digitala processer, vilket var helt nödvändigt för att kunna börja utnyttja alla fördelarna med BIM/VDC.

− Samarbetet behövs till en viss nivå för att komma överens om exempelvis branschstandardiserad information. Men bara att börja samarbeta var mycket ovant för oss alla som normalt konkurrerar hårt med varandra, förklarar Johanna Fredhsdotter Lager.

Effektiva digitala verktyg

I den av BEAst utvecklade standardiserade processen Effektiv granskning används verktyg som Bluebeam som underlättar för den operativa verksamheten och är en början att använda både gemensam kravställning och datorisering av manuella arbetssätt. Man kan exempelvis låta granskningar och markeringar hanteras digitalt, vilket gör processen både snabbare och effektivare.

− För att kunna arbeta sömlöst med information i nästa steg är också formatet på informationen viktigt. Att låsa in information i olika format kommer inte fungera för branschen framöver.

Utvecklingen går som sagt snabbt framåt nu och i exempelvis Norge så har man gått ifrån ritningar helt och hållet och arbetar direkt i den digitala 3D-modellen.

− Det har skapat behov av nya verktyg som BIMeye där man kan samla information som hör till enskilda delar av modellen och därför inte kan eller behöver dokumenteras i modellen, exempelvis rumsbeskrivningar. Det kan vara listor och annan information som inte behöver beskrivas i 3D.

Skapar incitament för utveckling

Enligt Johanna Fredhsdotter Lager är ett annat skäl till att arbetet med virtuellt byggande har tagit fart inom NCC att de utvecklat ett KPI-system, där de med hjälp av ett antal kriterier placerar in avdelningarna på tre olika nivåer beroende på i vilken utsträckning de börjat jobba med virtuellt byggande, de tre nivåerna är Always-Better-Superior. Varje kvartals mäts samtliga projekt över 50 MSEK utifrån hur långt man kommit i implementeringen av virtuellt byggande.

− Genom det systemet blir det tydligt vilken stor nytta och vilka vinster man får genom att börja jobba mer digitalt. Sedan 2017 då vi började med det systemet så har i princip alla avdelningar kommit till den andra nivån Better och många är på god väg upp på den högsta nivån.

Systemet har skapat en medvetenhet och ett stort intresse hos både chefer och medarbetare som vänder sig till den koncerngemensamma VDC-gruppen, som Johanna Fredhsdotter Lager leder, för mer vägledning.

− Vi kan då ge dem råd och verktyg för hur de kan komma vidare i utvecklingsarbetet. Idag finns en VDC-chef inom varje affärsområde som jobbar mer operativt med implementering på avdelningar och i projekt. Det har varit en viss utmaning att få den VDC-organisationen på plats, att vi lyckats är mycket tack vare KPI-mätningarna, avslutar hon.

Blogg

En pratstund med vinnaren av "Best New BIM Use" 2023

04 december 2023

Under Nordic BIM Summit 2023 tilldelades Ramboll Norge utmärkelsen"Best New BIM Use" för deras arbete med att låta brandingenjörer arbeta med BIM-modellering. Den som tog emot priset på scen var Sindre Didrichsen, ansvarig för vinnarens brand-BIM-grupp. Nu det har gått några månader och vi fick nyligen till en pratstund för att höra om vad som hänt sen dess.

Läs mer
Blogg

Symetri stöttar hållbara byggen

21 september 2023

Artikel med Symetri där vi pratar om hur BIM och lösningar som till exempel One Click LCA och Naviate Zero kan hjälpa till att skapa en mer hållbar framtid för byggbranschen. Läs här.

Läs mer
Blogg

VAD HAR FÖRETAG ATT VINNA PÅ ATT KOPPLA IHOP PDM MED ERP?

21 september 2023

Tillverkande företag idag är ständigt på jakt efter sätt att öka effektiviteten och att förbättra processer i sin verksamhet. Ett sätt att nå framgång är genom att integrera två viktiga system: Product Data Management (PDM) och Enterprise Resource Planning (ERP). Genom att koppla ihop dessa kan företag uppnå en rad fördelar som kan göra en betydande skillnad i såväl affärsprocesser som resultat.

Läs mer