Product Lifecycle Management (PLM)

Optimera användningen av produktdata med hjälp av Symetris PLM-lösningar

Förbättra kvaliteten på produktinformationen och säkerställ enkel användning i kärnverksamhetens olika processer

Då har vi rätt lösning för dig. Med Symetris PLM-lösning får du översikt över företagets design- och konstruktionsdata samtidigt som det blir enkelt att överföra artiklar och materialförteckningar. Du kan enkelt lägga till och använda produktinformation och hela processen underlättas av ett förbättrat samarbete mellan olika projektgrupper och system. Genom att välja en PLM-lösning från Symetri kan du minska onödiga kostnader och minimera risken för försenade leveranser till följd av felaktig produktinformation.

Med vår PLM-lösning får du tillgång till funktioner som underlättar arbetet i allt från konstruktion till produktion, leverantörskedja, försäljning, eftermarknad och service. Vi har som målsättning att säkerställa att alla projektintressenter alltid har tillgång till uppdaterad produktinformation under produktens hela livscykel.

Genom att integrera affärsprocesser och system kan vi säkerställa bästa möjliga prestanda när det gäller ledtider, kostnader och kvalitet.

Hur kan ditt företag dra nytta av Symetris PLM-lösningar?

PLM för FoU- och konstruktionsavdelningen

VI HAR VERKTYG SOM KAN HJÄLPA DIG ATT FRIGÖRA MER TID TILL VIKTIGA ARBETSUPPGIFTER:

■ VERKTYG SOM HJÄLPER DIG ATT ÖKA PRODUKTIVITETEN och gör det enklare att skapa modeller och ritningar.

■ Funktioner som gör det MÖJLIGT ATT LÄGGA TILL INFORMATION I DATAMODELLER, såsom ordlistor och beräknade fältvärden.

■ Funktioner som AUTOMATISKT SKAPAR INFORMATION som behövs utanför konstruktionsavdelningen, som t.ex. materialförteckningar, delbara filer etc.

■ Programlösningar som säkerställer att all INFORMATION ÄR LÄTTILLGÄNGLIG för alla projektintressenter.

PLM för produktions- och leverantörskedjan

VI KAN HJÄLPA DIG ATT IDENTIFIERA INEFFEKTIVA PROCESSER OCH MINSKA FÖREKOMSTEN AV DEM GENOM ATT:

■ Säkerställa att såväl du som företagets affärssystem ALLTID HAR TILLGÅNG TILL RÄTT DATA, genom att produktinformationen integreras i såväl tillverkningsprocessen som i befintliga affärssystem.

■ AUTOMATISKT TILLHANDAHÅLLA information i det format som disciplinen kräver.

■ ÖKA EFFEKTIVITETEN genom att tillgängliggöra produktdokumentation via QR-koder. 

■ UNDERLÄTTA FÖR LEVERANTÖRER ATT FÅ TILLGÅNG TILL PRODUKTINFORMATION och konstruktionsändringar UNDER UPPHANDLINGEN och därmed minska risken för fel.

PLM för försäljningsavdelningen

VI HAR UTVECKLAT ETT SÄLJVERKTYG SOM FÖRENKLAR FÖRSÄLJNINGEN AV AVANCERADE PRODUKTER OCH SOM GER DIG TILLGÅNG TILL EN RAD FÖRDELAR:

■ TEKNISKA DETALJER ÖVERSÄTTS till säljbara funktioner, vilket underlättar vid dialog med kund

■ Enkla regelbaserade konfigurationer som INTE KRÄVER ATT MAN FÖRSTÅR DET TEKNISKA SAMMANHANGET

■ KORTARE LEVERANSTIDER och färre misstag till följd av automatiskt genererade materialförteckningar

■ EFFEKTIVISERAD SÄLJPROCESS med möjlighet till större grad av kundanpassning, ökade intäkter och lönsamhet

PLM för eftermarknad och service

ATT INSE TJÄNSTEUTBUDETS FULLA POTENTIAL KRÄVER DOCK INSIKT OM DEN UTRUSTNING SOM INSTALLERATS:

■ HANTERA ALL UTRUSTNING SOM LEVERERATS SOM EN UNIK LEVERANS. Det är grunden för hela verksamheten

■ REGISTRERA OCH KATALOGISERA SERIENUMREN för viktiga komponenter för att underlätta spårbarheten

■ KOPPLA ETT SERVICEPROGRAM TILL SÅLD UTRUSTNING och skapa en förståelse för att nödvändig service och reservdelar innebär affärsmöjligheter

■ INFORMATION OM INSTALLERAD BAS I PLM-SYSTEMET säkerställer korrekta data i företagets fältservicesystem, vilket är A och O för företagets fältservicestrategi

Relaterade kundcase

Cargotec uses Sovelia PLM for product structure and engineering change management

Cargotec, the leading provider of cargo handling solutions, implemented Sovelia PLM solution for product structure and engineering change management.

Läs mer

Combined Autodesk Vault - Sovelia PLM solution in use at Normet

Normet, the leading supplier of equipment to underground work, is using combined Autodesk Vault, Sovelia PLM solution.

Läs mer

NewIcon accelerates deliveries to its customers through product lifecycle management

With all product information available in one place, it is now easier for NewIcon to manage the lifecycle of equipment from start to finish and the product documentation becomes easily available.

Läs mer

Finding black gold on the ocean floor with Sovelia

When subsea specialist Qinterra Technologies was looking for a new PLM system, they chose Symetri Sovelia.

Läs mer

Product information management took a new step forward with Vault-Sovelia solution

The introduction of the new ERP-system operated as a driver for acquiring a PLM solution.

Läs mer

Fewer errors at Lidan Marine with Sovelia PLM

An integration with business systems that manage approval and release processes, ensures that production, purchases and suppliers can only use the latest and approved parts lists and drawings.

Läs mer

Implementing Sovelia PLM brings quality and control at Fortaco

Making everyday work easier, from design to customer delivery and after-sales activities as the main drivers in choosing Sovelia.

Läs mer

Arctic Machine manages product information with Sovelia and Vault

Arctic Machine went from construction in Inventor towards process optimisation with product lifecycle management.

Läs mer
Blog

Let's share some data!

It´s all about sharing. We operate in a sharing economy where we share cars, apartments, machines - and data. It´s a collaborative econ...

Blog

Let's share some data!

It´s all about sharing. We operate in a sharing economy where we share cars, apartments, machines - and data. It´s a collaborative econ...

Kontakta oss

J. Espen Stokke
J. Espen Stokke
Product design & Lifecycle