Product Lifecycle Management (PLM)

Vad är PLM - Product Lifecycle Management?

Förbättra kvaliteten på produktinformationen och säkerställ enkel användning i kärnverksamhetens olika processer med ett PLM-system

Med Symetris PLM-lösning får du översikt över företagets design- och konstruktionsdata samtidigt som det blir enkelt att överföra artiklar och materialförteckningar. Du kan enkelt lägga till och använda produktinformation och hela processen underlättas av ett förbättrat samarbete mellan olika projektgrupper och system. Genom att välja en PLM-lösning från Symetri kan du minska onödiga kostnader och minimera risken för försenade leveranser till följd av felaktig produktinformation.

Med vår PLM-lösning får du tillgång till funktioner som underlättar arbetet i allt från konstruktion till produktion, leverantörskedja, försäljning, eftermarknad och service. Vi har som målsättning att säkerställa att alla projektintressenter alltid har tillgång till uppdaterad produktinformation under produktens hela livscykel.


Vad är PLM?
Product Lifecycle Management (PLM) är hela hanteringen av en produkts livscykel från idé till avveckling. Det innefattar hela processen från idéutveckling, produktutveckling, tillverkning, marknadsföring, användning, service och underhåll, produktförbättring till avveckling av produkten, och där det behövs, återvinning.

Genom att integrera affärsprocesser och system kan vi säkerställa bästa möjliga prestanda när det gäller ledtider, kostnader och kvalitet.
Genom att integrera affärsprocesser och system kan vi säkerställa bästa möjliga prestanda när det gäller ledtider, kostnader och kvalitet.

Hur kan ditt företag dra nytta av Symetris PLM-lösningar?

VI HAR VERKTYG SOM KAN HJÄLPA DIG ATT FRIGÖRA MER TID TILL VIKTIGA ARBETSUPPGIFTER:

■ VERKTYG SOM HJÄLPER DIG ATT ÖKA PRODUKTIVITETEN och gör det enklare att skapa modeller och ritningar.

■ Funktioner som gör det MÖJLIGT ATT LÄGGA TILL INFORMATION I DATAMODELLER, såsom ordlistor och beräknade fältvärden.

■ Funktioner som AUTOMATISKT SKAPAR INFORMATION som behövs utanför konstruktionsavdelningen, som t.ex. materialförteckningar, delbara filer etc.

■ Programlösningar som säkerställer att all INFORMATION ÄR LÄTTILLGÄNGLIG för alla projektintressenter.

VI KAN HJÄLPA DIG ATT IDENTIFIERA INEFFEKTIVA PROCESSER OCH MINSKA FÖREKOMSTEN AV DEM GENOM ATT:

■ Säkerställa att såväl du som företagets affärssystem ALLTID HAR TILLGÅNG TILL RÄTT DATA, genom att produktinformationen integreras i såväl tillverkningsprocessen som i befintliga affärssystem.

■ AUTOMATISKT TILLHANDAHÅLLA information i det format som disciplinen kräver.

■ ÖKA EFFEKTIVITETEN genom att tillgängliggöra produktdokumentation via QR-koder. 

■ UNDERLÄTTA FÖR LEVERANTÖRER ATT FÅ TILLGÅNG TILL PRODUKTINFORMATION och konstruktionsändringar UNDER UPPHANDLINGEN och därmed minska risken för fel.

VI HAR UTVECKLAT ETT SÄLJVERKTYG SOM FÖRENKLAR FÖRSÄLJNINGEN AV AVANCERADE PRODUKTER OCH SOM GER DIG TILLGÅNG TILL EN RAD FÖRDELAR:

■ TEKNISKA DETALJER ÖVERSÄTTS till säljbara funktioner, vilket underlättar vid dialog med kund

■ Enkla regelbaserade konfigurationer som INTE KRÄVER ATT MAN FÖRSTÅR DET TEKNISKA SAMMANHANGET

■ KORTARE LEVERANSTIDER och färre misstag till följd av automatiskt genererade materialförteckningar

■ EFFEKTIVISERAD SÄLJPROCESS med möjlighet till större grad av kundanpassning, ökade intäkter och lönsamhet

ATT INSE TJÄNSTEUTBUDETS FULLA POTENTIAL KRÄVER DOCK INSIKT OM DEN UTRUSTNING SOM INSTALLERATS:

■ HANTERA ALL UTRUSTNING SOM LEVERERATS SOM EN UNIK LEVERANS. Det är grunden för hela verksamheten

■ REGISTRERA OCH KATALOGISERA SERIENUMREN för viktiga komponenter för att underlätta spårbarheten

■ KOPPLA ETT SERVICEPROGRAM TILL SÅLD UTRUSTNING och skapa en förståelse för att nödvändig service och reservdelar innebär affärsmöjligheter

■ INFORMATION OM INSTALLERAD BAS I PLM-SYSTEMET säkerställer korrekta data i företagets fältservicesystem, vilket är A och O för företagets fältservicestrategi

Relaterade kundcase

Sovelia PLM kärnan i Hermann's projektleveranser

På Hermann’s är Sovelia PLM kärnan i all datahantering kring företagets produkter och projekt, vilket möjliggör högklassiga leveranser och hjälper företaget att hålla deadlines även i projekt med många, löpande ändringar genom hela projektets livscykel.

Läs mer

Förändring leder BRUSH till innovativa arbetsflöden och förbättrat samarbetet

Design- och konstruktionsdata är ett område där förändrade arbetsflöden verkligen kan få positiva konsekvenser för hela företaget.

Läs mer

Cargotec använder Sovelia PLM för att effektivisera hanteringen av produktstrukturer och konstruktionsändringar

Cargotec, en världsledande leverantör av lasthanteringslösningar, implementerade Sovelia PLM för att effektivisera hanteringen av produktstrukturer och konstruktionsändringar.

Läs mer

Implementeringen av Sovelia PLM resulterade i förbättrad kvalitet och kontroll på Fortaco

En av de viktigaste orsakerna till att valet föll på Sovelia var att förenkla återkommande arbetsuppgifter i samtliga processer, från design och tillverkning till leverans och eftermarknad.

Läs mer

Färre felkällor hos Lidan Marine tack vare Sovelia PLM

Tack vare integration med befintligt affärssystem som hanterar godkännande- och frisläppningsprocesser kan man säkerställa att produktion, inköp och leverantörer endast använder uppdaterade och godkända stycklistor och ritningar.

Läs mer

NewIcon ökar leveranstakten till sina kunder med hjälp av PLM

Med all produktinformation samlad på ett och samma ställe har det blivit enklare för NewIcon att hantera livscykeln för all utrustning i samtliga faser, samtidigt som produktdokumentationen har blivit mer lättillgänglig.

Läs mer

Kontakta oss

Andreas Näsman

Andreas Näsman

Product Design & Lifecycle