Product Lifecycle Management (PLM)

PLM - Product Lifecycle Management

Förbättra kvaliteten på produktinformationen och säkerställ enkel användning i kärnverksamhetens olika processer med ett PLM-system

Med Symetris PLM-lösning får du översikt över företagets design- och konstruktionsdata samtidigt som det blir enkelt att överföra artiklar och materialförteckningar. Du kan enkelt lägga till och använda produktinformation och hela processen underlättas av ett förbättrat samarbete mellan olika projektgrupper och system. Genom att välja en PLM-lösning från Symetri kan du minska onödiga kostnader och minimera risken för försenade leveranser till följd av felaktig produktinformation.

Med vår PLM-lösning får du tillgång till funktioner som underlättar arbetet i allt från konstruktion till produktion, leverantörskedja, försäljning, eftermarknad och service. Vi har som målsättning att säkerställa att alla projektintressenter alltid har tillgång till uppdaterad produktinformation under produktens hela livscykel.


Vad är PLM?
Product Lifecycle Management (PLM) är hela hanteringen av en produkts livscykel från idé till avveckling. Det innefattar hela processen från idéutveckling, produktutveckling, tillverkning, marknadsföring, användning, service och underhåll, produktförbättring till avveckling av produkten, och där det behövs, återvinning.

Genom att integrera affärsprocesser och system kan vi säkerställa bästa möjliga prestanda när det gäller ledtider, kostnader och kvalitet.
Genom att integrera affärsprocesser och system kan vi säkerställa bästa möjliga prestanda när det gäller ledtider, kostnader och kvalitet.

Hur kan ditt företag dra nytta av Symetris PLM-lösningar?

VI HAR VERKTYG SOM KAN HJÄLPA DIG ATT FRIGÖRA MER TID TILL VIKTIGA ARBETSUPPGIFTER:

■ VERKTYG SOM HJÄLPER DIG ATT ÖKA PRODUKTIVITETEN och gör det enklare att skapa modeller och ritningar.

■ Funktioner som gör det MÖJLIGT ATT LÄGGA TILL INFORMATION I DATAMODELLER, såsom ordlistor och beräknade fältvärden.

■ Funktioner som AUTOMATISKT SKAPAR INFORMATION som behövs utanför konstruktionsavdelningen, som t.ex. materialförteckningar, delbara filer etc.

■ Programlösningar som säkerställer att all INFORMATION ÄR LÄTTILLGÄNGLIG för alla projektintressenter.

VI KAN HJÄLPA DIG ATT IDENTIFIERA INEFFEKTIVA PROCESSER OCH MINSKA FÖREKOMSTEN AV DEM GENOM ATT:

■ Säkerställa att såväl du som företagets affärssystem ALLTID HAR TILLGÅNG TILL RÄTT DATA, genom att produktinformationen integreras i såväl tillverkningsprocessen som i befintliga affärssystem.

■ AUTOMATISKT TILLHANDAHÅLLA information i det format som disciplinen kräver.

■ ÖKA EFFEKTIVITETEN genom att tillgängliggöra produktdokumentation via QR-koder. 

■ UNDERLÄTTA FÖR LEVERANTÖRER ATT FÅ TILLGÅNG TILL PRODUKTINFORMATION och konstruktionsändringar UNDER UPPHANDLINGEN och därmed minska risken för fel.

VI HAR UTVECKLAT ETT SÄLJVERKTYG SOM FÖRENKLAR FÖRSÄLJNINGEN AV AVANCERADE PRODUKTER OCH SOM GER DIG TILLGÅNG TILL EN RAD FÖRDELAR:

■ TEKNISKA DETALJER ÖVERSÄTTS till säljbara funktioner, vilket underlättar vid dialog med kund

■ Enkla regelbaserade konfigurationer som INTE KRÄVER ATT MAN FÖRSTÅR DET TEKNISKA SAMMANHANGET

■ KORTARE LEVERANSTIDER och färre misstag till följd av automatiskt genererade materialförteckningar

■ EFFEKTIVISERAD SÄLJPROCESS med möjlighet till större grad av kundanpassning, ökade intäkter och lönsamhet

ATT INSE TJÄNSTEUTBUDETS FULLA POTENTIAL KRÄVER DOCK INSIKT OM DEN UTRUSTNING SOM INSTALLERATS:

■ HANTERA ALL UTRUSTNING SOM LEVERERATS SOM EN UNIK LEVERANS. Det är grunden för hela verksamheten

■ REGISTRERA OCH KATALOGISERA SERIENUMREN för viktiga komponenter för att underlätta spårbarheten

■ KOPPLA ETT SERVICEPROGRAM TILL SÅLD UTRUSTNING och skapa en förståelse för att nödvändig service och reservdelar innebär affärsmöjligheter

■ INFORMATION OM INSTALLERAD BAS I PLM-SYSTEMET säkerställer korrekta data i företagets fältservicesystem, vilket är A och O för företagets fältservicestrategi

Relaterade kundcase

Dekati använder Sovelia PLM för ett smidigt och effektivt informationsflöde från design till tillverkning

Dekati Ltd. har under närmare 30 år framgångsrikt designat och tillverkat mätutrustning av hög kvalitet för mätning av fina partiklar. Dekati®-produkterna utvecklas och tillverkas i Finland i enlighet med ISO 9001 och har en garanti på upp till fem år. Tack vare Dekatis egen patentskyddade teknologi och internationella varumärken har företagets instrument och sensorer en global närvaro, med representation i närmare 40 länder och en kundbas med tusentals kunder världen över. Nyckeln till Dekatis framgång är produkternas mycket höga kvalitet, hållbarhet och funktioner för en mängd olika mätsituationer. För att skapa högkvalitativa produkter krävs smidigt samarbete mellan design och tillverkning, vilket Dekati säkerställer genom att alla kommer åt aktuell information när de behöver den. Detta är möjligt tack vare effektiv samordning i Sovelia PLM.

Läs mer

Sovelia PLM tar Planet Platforms digitalisering till nya höjder

Om Planet Platforms

Planet Platforms ligger i framkant inom tillverkningssektorn för fallskydd och utrustning för säker ombordstigning s.k. Safe Access Equipment. De är innovatörer inom skräddarsydd modulbaserad utrustning för säker åtkomst. Företaget bistår bland annat med lösningar för arbete på hög höjd och på platser som ofta är kopplade till någon form av risk. Planet Platforms har över 40 års erfarenhet av utrustning för arbete på höga höjder och hjälper företag som BAE Systems, Rolls-Royce och Bristow Group.

Läs mer

Så har Sovelia PLM hjälpt Rustfrie Bergh att digitalisera sina arbetsprocesser – genom hela produktens livscykel

Med hjälp av Sovelia PLM och kopplingar mot ERP-system och med planer på att även införa en säljkonfigurator tar Rustfrie Bergh AS sikte mot “Industri 4.0”.

Läs mer

Sovelia PLM kärnan i Hermann's projektleveranser

På Hermann’s är Sovelia Core (tidigare Sovelia PLM) kärnan i all datahantering kring företagets produkter och projekt, vilket möjliggör högklassiga leveranser och hjälper företaget att hålla deadlines även i projekt med många, löpande ändringar genom hela projektets livscykel.

Läs mer

Visedo Oy investerar i Sovelia PLM för att säkerställa effektiv datahantering och hög kvalitet

Med Sovelia PLM säkerställer Visedo att man kan hantera produktinformation på ett effektivt sätt och att tillhörande dokumentation håller hög kvalitet. Dessutom får man tillgång till en framtidssäkrad PLM-lösning i en bransch som präglas av snabb tillväxt.

Läs mer

Sovelia används av Valmet på global nivå

Valmet är en ledande global utvecklare och leverantör av tjänster och teknik inom massa-, pappers- och energiindustrin.
Läs mer

Transtech håller produktionen i rullning med hjälp av lösningar från Symetri

Att kunna hantera information på ett effektivt sätt är helt avgörande vid avancerade tillverkningsprocesser. Transtech använder Autodesk Inventor som konstruktionsverktyg och har även implementerat Sovelia och Autodesk Vault för att förenkla hanteringen av produktinformation.

Läs mer

ScandiNova investerar i Sovelia Core för fortsatt tillväxt

ScandiNova är ett snabbt växande företag. Deras patenterade lösning för pulsgeneratorer har en nyckelfunktion inom röntgen, cancerbehandling och partikelacceleratorer, vilket gör det till en efterfrågad produkt på marknaden.

Läs mer

Sovelia Core används i jakten på svart guld på havets botten

När undervattenspecialisten Qinterra Technologies var på jakt efter ett nytt PLM-system föll valet på Sovelia från Symetri.

Läs mer

Kontakta oss

Andreas Näsman

Andreas Näsman

Sales, Product Design & Lifecycle