KnowledgeSmart

KnowledgeSmart

Maximerar avkastningen på dina investeringar genom att förbättra effektiviteten på många områden. Hjälper dig och teamet att leverera projekt i tid och inom budget med överlägsen effektivitet. 

Webbaserad kompetensbedömning för företag 

KnowledgeSmart innehåller analysverktyg som gör det möjligt att upptäcka kunskapsluckor samt benchmarkingtjänster som hjälper företag inom bygg- och anläggningsbranschen att maximera sin avkastning på gjorda investeringar i teknik, medarbetare och tjänster. KnowledgeSmart är det enda webbaserade analys- och benchmarkingverktyget på marknaden som kan köpas med subscription. Verktyget används för att utvärdera i vilken omfattning en programvara för bygg- och anläggning kan hjälpa företag att förbättra effektiviteten, skapa konkurrensfördelar, ta hem fler projekt och öka vinstmarginalerna. 

 

Upptäck hur KnowledgeSmart fungerar 


Fördelarna med KnowledgeSmart 

  • Mäter möjlig avkastning på gjorda investeringar i teknik för att eliminera risken för tidsödande processer 
  • Skapar en miljö där teamet kan utvecklas för att förbättra nivån på de tjänster man erbjuder sina kunder 
  • Utbildar medarbetarna utifrån individuella behov för att alla ska kunna prestera efter bästa förmåga och därmed förbättra servicekvaliteten 
  • Utvärderar regelbundet att rätt medarbetare och kompetens ingår i de olika teamen, i syfte att behålla duktig personal 
  • Bidrar till en positiv inlärningskultur, vilket i sin tur stärker teamen och kvaliteten på deras arbete 
  • Får utbildningsbudgeten att räcka till mer, tack vare kompetensutveckling och ökad effektivitet 
  • Mäter möjlig avkastning på gjorda investeringar i kompetensutveckling för att eliminera risken för att man lägger tid på fel saker 
  • Hjälper användarna att differentiera sina tjänster och jämföra sina konkurrensfördelar i syfte att vinna flera projekt 
  • Hjälper till att etablera resursprojektgrupper med en balanserad blandning av kompetenser, för att användarna ska kunna leverera högkvalitativa tjänster med lönsamhet 

KnowledgeSmart integrerat med Pinnacle

Integrationen gör det möjligt för företag att utvärderar de anställdas färdigheter och skapar automatiskt anpassade kurser för att utöka deras kunskaper.

Relaterade produkter