KnowledgeSmart

KnowledgeSmart

Maximises returns on investment by creating new efficiencies. Bring projects in on time and budget with your most efficient team ever.

Online Skills Assessments for Business ​

KnowledgeSmart delivers skills gap analysis and benchmarking services to help AEC firms maximise their return on investment in technology, people and client services. KnowledgeSmart is the only online subscription offering analyses and benchmarks for AEC software user skills to help AEC firms create new efficiencies and develop a competitive advantage to win more work and increase profit margins.

 

Experience how KnowledgeSmart works


The benefits of KnowledgeSmart

  • Measures returns on technology investment to eliminate the risk of waste
  • Creates an environment of team learning to improve client service levels
  • Trains staff based on individual needs to maximise impact and improve service quality
  • Optimises the mix of people and skills through regular assessments to retain top talent
  • Creates a strong culture of learning and improved team quality
  • Makes the training budget go further by increasing learning and development efficiency
  • Measures returns on learning and development investments to eliminate the risk of waste
  • Differentiates its services and benchmarks its competitive advantage to win more work
  • Helps to build resource project teams with a balanced mix of skills to deliver high-quality services profitably
Jan Tore Bugge

Jan Tore Bugge

Product Manager, Building & Infrastructure

Relaterade produkter


Product

Symetri E-learning för BIM 360

Lär dig använda BIM 360 för att dela dokument, modeller och ritningar, samarbeta i molnet med granskningar, ärendehantering och godkännandeprocesser. Försäkra dig om att du och ditt team har tillgång till de senaste uppdaterade ritningarna och planerna. Genom ökad kunskap om BIM 360-familjen blir det enklare att skapa gemensamma arbetsrutiner, korta ledtider och öka kvaliteten. Genom e-learningplattformen får du tillgång till utbildningsinnehållet när du vill och var du vill!

 

Learn more
Product

Civil 3D

Civil 3D® software supports BIM (Building Information Modelling) for enhanced civil engineering design and construction documentation.

Learn more
Product

XL-V

Symetri´s adaptation of AutoCAD MEP for MEP engineers.

Learn more