Solibri product family

Solibri product family

Med den nya produktportföljen får rätt personer tillgång till rätt verktyg. 

Alla får tillgång till data av hög kvalitet 

Precis som tidigare har Solibri som uppgift att integrera, kontrollera och upprätthålla kvaliteten i alla modeller från olika discipliner, vilket gör det enklare för samtliga involverade parter att samarbeta och lösa problem inom ramen för BIM-projekt. Du får enkelt tillgång till den information du behöver ute i fält och platschefer kan enkelt granska modeller och göra nödvändiga mängdberäkningar etc. Med den kostnadsfria versionen av Solibri har underleverantörer och andra berörda parter alltid tillgång till modellen, oavsett var de befinner sig. All information som krävs för att få jobbet gjort finns med andra ord alltid tillgänglig.


Upptäck fördelarna med Solibri 


Alla runt samma bord

Övergången från traditionella metoder till BIM har verkligen gjort skillnad, men det gäller att satsa på kvalitet framför kvantitet. En ineffektiv BIM-process är i grund och botten lika illa som att låta bli att implementera BIM. För att du ska få ut så mycket som möjligt av dina modeller och kunna använda tillgängliga data på ett effektivt sätt är det A och O att alla data och modeller är granskade och uppfyller gällande kvalitetsstandarder.

Upptäck produktserien

BIM-samordning 

– kvalitetssäkring av dina BIM-projekt 

Kombinera modeller från olika discipliner och kontrollera den samlade modellen gentemot gällande krav och regler för BIM-projekt. Få tillgång till funktioner som ger dig betydligt fler svar än vid en vanlig kollisionskontroll. 

Se till att alla berörda parter, både på kontoret och i fält, har tillgång till konsekventa och validerade data genom hela projektet. Skapa översikt, visualisera och rapportera data och se till att de problem som uppstår blir lösta. 

Du kan vara säker på att dina BIM-processer genomgår optimala kvalitetskontroller, eftersom modellerna kontrolleras under hela projektet med hjälp av flexibla och regelstyrda funktioner som uppfyller de strängaste kraven på kvalitetssäkring och kvalitetskontroll. 

Byggnation och konstruktion 

– bättre data ger bättre resultat 

Arbeta med kvalitetssäkrade BIM-modeller och information som alltid är korrekt och uppdaterad. Undvik obehagliga överraskningar när byggnationen eller produktionen är igång och fokusera istället på den faktiska konstruktionen eller tillverkningsprocessen. 

Skär ned på onödiga utgifter med exakta och uppdaterade mängdberäkningar som extraherar informationen du behöver direkt från den validerade modellen, så att du enkelt kan visualisera och rapportera alla nödvändiga data. 

Lägg mindre tid på revideringar och förbättringsåtgärder i sista stund. Dra fördel av ett effektivt informationsflöde mellan medarbetarna på kontoret och i fält och se till att alla håller jämna steg under hela projektet. 

Design 

– en hyllning till bättre design 

Säkerställ att din design håller högsta kvalitet genom att kontrollera allt och korrigera eventuella fel före leverans. Slipp lägga tid på sena ändringar och skapa goda förutsättningar för framtida uppdrag genom att alltid vara den som levererar designprojekt av högsta tänkbara kvalitet. 

Säkerställ att din design uppfyller gällande BIM-krav, regler och interna kvalitetsstandarder. Leverera geometri och data som är konsekventa, validerade och kvalitetssäkrade. 

Jämför modellförslag, samordna designen och utför kollisionskontroll mellan de olika disciplinmodellerna. Utnyttja alla fördelarna med IFC, OpenBIM och effektiv CDE-integration. 

Kontakt

Jan Tore Bugge

Jan Tore Bugge

Product Manager Naviate

Relaterade produkter


Produkt

Autodesk Construction Cloud

Koppla samman arbetsflöden, arbetsgrupper och data i varje steg i byggprocessen, för minskad risk och ökad kvalitet, effektivitet och lönsamhet.

Läs mer