Produktlivscykel

Effektivisera dina processer med Symetris lösningar för Lean Engineering

Vill du öka företagets effektivitet, produktivitet och konkurrenskraft?

Symetri har utvecklat flera olika lösningar som hjälper företag att hantera produktdata under samtliga stadier av en produkts livscykel med fokus att förbättra produktkvaliteten, tillgängliggöra konstruktionsdata för fler användare/avdelningar och erbjuda kunderna ett större produktutbud till lägre kostnad.

Med rätt programlösning kan ni

Säkerställa att alla i företaget har tillgång till rätt konstruktionsdata

...vid rätt tidpunkt och från valfri enhet.

Spara mycket tid vid framtagning av ritningar

...som konstruktörerna istället kan lägga på själva konstruktionen.

Förbättra kvaliteten och minska kostnaderna

...som konstruktörerna istället kan lägga på själva konstruktionen.

Korta ned leveranstiderna

...tack vare automatiserad delning av konstruktionsdata med hela leveranskedjan.

Få bättre översikt över serviceintervaller

...genom effektiv hantering av företagets maskinpark.

Erbjuda stöd för support hos kund

…genom att säkerställa att samtliga data är tillförlitliga för varje enhet som levereras.

Effektivisera säljprocessen

...med möjlighet till större grad av kundanpassning, ökade intäkter och lönsamhet.

Enklare sälja fler produkter

...genom att använda Symetris säljkonfigurator.

Relaterade kundcase

Sovelia PLM kärnan i Hermann's projektleveranser

På Hermann’s är Sovelia PLM kärnan i all datahantering kring företagets produkter och projekt, vilket möjliggör högklassiga leveranser och hjälper företaget att hålla deadlines även i projekt med många, löpande ändringar genom hela projektets livscykel.

Läs mer

Förändring leder BRUSH till innovativa arbetsflöden och förbättrat samarbetet

Design- och konstruktionsdata är ett område där förändrade arbetsflöden verkligen kan få positiva konsekvenser för hela företaget.

Läs mer

Cargotec använder Sovelia PLM för att effektivisera hanteringen av produktstrukturer och konstruktionsändringar

Cargotec, en världsledande leverantör av lasthanteringslösningar, implementerade Sovelia PLM för att effektivisera hanteringen av produktstrukturer och konstruktionsändringar.

Läs mer

Implementeringen av Sovelia PLM resulterade i förbättrad kvalitet och kontroll på Fortaco

En av de viktigaste orsakerna till att valet föll på Sovelia var att förenkla återkommande arbetsuppgifter i samtliga processer, från design och tillverkning till leverans och eftermarknad.

Läs mer

Färre felkällor hos Lidan Marine tack vare Sovelia PLM

Tack vare integration med befintligt affärssystem som hanterar godkännande- och frisläppningsprocesser kan man säkerställa att produktion, inköp och leverantörer endast använder uppdaterade och godkända stycklistor och ritningar.

Läs mer

Senaste nyheter

Kontakt

Andreas Näsman

Andreas Näsman

Product Design & Lifecycle

Bli uppdaterad med de senaste branschnyheterna

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få gratis tips & tricks,
e-böcker, inbjudningar till webbvisningar etc.